KOLOFON

Vsebina spletne strani se osvežuje dinamično.

Datum objave spletnega mesta: JUNIJ 2022
Naročnik: PRIMA BB d.o.o.

Izvajalec: MARKETINGO, Alexander Brane Pavlinek s.p.
Fotografije: PRIMA BB d.o.o.

PRAVNO OBVESTILO

Spletna stran www.primabb.eu vsebuje informacije za splošne informativne in reklamne namene. Vsebina teh spletnih strani je last podjetja PRIMA BB d. o. o. ter tako avtorskopravno zaščitena. Prepovedano je kakršnokoli reproduciranje, prikazovanje, razmnoževanje ipd. vsebine teh spletnih strani. Niti PRIMA BB d. o. o. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z obstojem oz. delovanjem teh spletnih strani ter informacijami, objavljenimi na njih. PRIMA BB d. o. o. si pridržuje pravico do spremembe teh spletnih strani.

Te spletne strani nudijo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb in/ali vsebujejo informacije o tretjih osebah. Za vsebino in delovanje teh spletnih strani podjetje PRIMA BB d. o. o. ne odgovarja.